За кого е този амулет КОЛОСВЕТ?

Ако се чувствате под някаква форма дисбалансирани от енергийното поле около вас или имате напрежение при комуникация с други хора, този символ си струва да бъде с вас и да ви предпазва от енергиен дисоананс. Защитните механизми на самия символ създават електромагнитно поле на отблъскване на нискочестотни вибрации и форми съзнателно или несъзнателно доставени от избори на близки и далечни хора. Този символ е чудесен за вас самите, ако имате усещането, че все нещо все не ви достига или че все нещо не е по силите ви или при наличие на следните параметри:

 • Ядосвате се и се гневите на изборите на околните;
 • Осъзнавате, че сами създавате проблемите си;
 • Стремите се да постигне материална цел;
 • Вашият интимен партньор има нужда от подкрепа на духовно ниво;
 • Вашата майка/вашият баща има здравословни проблеми;

Този символ е чудесен ресурс за материализация на висшите ви мисли и намерения.

Защо точно Колосвет – символ?

Вдъхновението и събитията, които се случиха в последните месеци ни отведоха до различни по вид избори. Един от тези избори е значението на символите в живота ни. Запитали ли сте се коя е най-правилната форма в нашата Вселена? Именно сферата – всяко взаимодействие между различни по вид планети, слънца и звезди образува правилни кръгове – сфери. Тази символика е от изключително значение за нашите избори като духовно-материални същества, които се стремят към еволюция. Нашата реалност бива създавана на принципа на съвършени форми и техните въртеливи движения. Този символ изобразява постоянно движение във Вселената и в частност на нашата Майка Земя.

В този амулет са съчетани общо 8 (осем) елемента, указващи влиянието на „∞” знака за безкрайност и всички съпътстващи аспекти на проявление на изобилието в материалния и духовния живот.

При взаимодействие с личността на човека, който го носи, могат да бъдат изследвани и познати някои важни елементи като:

 • Засилване на енергийния поток в тялото на човека;
 • Увеличаване на енергийната сила;
 • Пречистване на физическото тяло;
 • Създаване на мисловни форми на взаимодействие за онагледяване на призванието;
 • Откриване на вътрешна сила и свобода на творчеството, чрез лично съзидателно пътуване;
 • Освобождаване от натрапчиви мисли свързани с миналото;
 • Концентрация на енергия и потока на получаване и отдаване отвътре навън;
 • Защитен щит – Трансформация на отрицателни енергии;
 • Отхвърляне на енергийни блокировки от външна намеса.

Значение и ползи на КолоСвет?

 • Символа носи свързване между елементите на земните води и небесния огън;
 • Изразява свързаността между четирите елемента – огън, земя, въздух и вода и създаването на нов елемент в новия свят, с който се синхронизираме;
 • Олицетворява постоянния кръговрат в живота – постоянен процес на раждане и отминаване;
 • Създава равновесие;
 • Активна връзка между горе (духовността) и долу (материалността);
 • Мощен ефект както върху жените, така и върху мъжете;
 • Съчетава в себе си два славянски символа на силата и постоянството в постигането на чиста и светла цел;
 • Създава чистота в мислите на човека, който го носи;
 • Носенето на амулета засилва защитните механизми в организма от физически дисбаланси;
 • Омиротворява носителя в процеса на приемане на чуждите избори;
 • Носи дълбочина на изборите, свързани с развитието на добродетели;
 • Създава защитно поле около собственика, така че да не бъдат пропускани отрицателни енергии в аурата на притежателя;
 • С носенето на символа се усъвършенстваме в изграждането на дисциплина и изпълнението на волеви действия за нашето собствено развитие/спомага в изграждането на дисциплина;
 • Увеличава моралната стабилност на притежателя;
 • Добавяне на физическа и духовна издръжливост във всекидневните задачи;
 • Създава конструктивен творчески импулс за съзидание на реалността;
 • Осигурява активна свързаност с висши Божествени форми и проявления и тяхната подкрепа;
 • Осигурява активност по отношение на разчитане на знаци и символика от външния свят за разрешаване на определени казуси и проблематични ситуации;
 • Дава основа за развитие на интуитивни способности и прозорливост;
 • Увеличава нивата на увереност в делата и способностите на притежателя;
 • Създава мощно енергийно поле на защита и синхронизация с кръговрата на живота – собствено енергийно поле и неговата защота

Характеристики на символа Колосвет

 • Символизира безкрайността в движенията;
 • Създава щит на енергийното поле на ползвателя;
 • Поглъща негативните енергия и създава креативност;
 • Синхронизира елементите на усъвършенстване и еволюционна креативност;
 • Усъвършенства нивата на съзидателност и творчество;
 • Онагледява съвестта – универсален природен закон – ядрото на Вселената, което е във всеки от нас и което формираме чрез действията си – огледало на действията – прожектира;
 • Вградени принципите на Рейки;