Можете да се свържете с нас на тел. номер: +359886696169 – Гергана ГораНова

Няма нищо случайно в този живот, както и вашето попадане тук.

Благо Ви Дарим!

Върти се, върти се Колосвет и пръскай Светлина навред!